Iwanowicka Akademia Futbolu organizuje zajęcia dodatkowe zajęcia dla dzieciaków w przedszkolu i zerówce,  związane z rozwijaniem sprawności fizycznej z elementami piłki nożnej. Celem jest rozwijanie koordynacji, naukę połączenia pracy indywidualnej z pracą zespołową.

IAF Cheerleders, która ma na celu nie tylko naukę układów tanecznych, ale rozwijanie poczucia rytmu, koordynacji oraz naukę połączenia pracy indywidualnej z pracą grupową.

Godziny zajęć:

Piłka nożna – poniedziałek 13:40-14:40 środa 12:40-13:35 kontakt telefoniczny: Bartek  664630304 

Taniec poniedziałek 12:30-13:30 kontakt telefoniczny: Ania 502075880

Koszt : grupy 1 raz w tygodniu- 40 zł , grupy 2 razy w tygodniu 75 zł.

W związku z wczesnymi godzinami zajęć, organizatorzy zapewniają pełną opiekę przed, w trakcie, i po zajęciach , możliwość zabierania na zajęcia i przyprowadzania dzieci do placówki. 

Innowacyjność naszych zajęć wynika z chęci dotarcia do jak największej grupy dzieci. Nie tylko pod kontem wieku ale i zainteresowań. Naszym głównym celem jest zaszczepienie w naszych podopiecznych chęci do aktywnego spędzania czasu. Motywem przewodnim zajęć w IAF jest piłka nożna, lecz prowadzone przez Nas treningi bardzo odbiegają od tych typowo piłkarskich. Wprowadzamy bardzo dużo urozmaiceń, różnorodności, a dzieci uczą się wszystkiego przez zabawy, dlatego też chłopcy czy dziewczynki nie lubiące grać w piłkę i tak czerpią radość i korzyści z naszych zajęć, ponieważ środki treningowe są bardzo uniwersalne i trafiają do nawet największych grymasów.
W ubiegłym roku poszerzyliśmy swoją ofertę z myślą głównie o dziewczynkach, i utworzyliśmy sekcje taneczną IAF Cheerleders, która ma na celu nie tylko naukę układów tanecznych, ale rozwijanie poczucia rytmu, koordynacji oraz naukę połączenia pracy indywidualnej z pracą grupową. Podczas wszystkich zajęć, w każdej z naszych sekcji, skupiamy się na pobudzaniu zdolności motorycznych, przedstawiamy prawidłowe wzorce ruchowe oraz staramy się niwelować wady postawy czy ruchu. Wszystko to robimy w formie zabaw oraz na bazie przyjaznej i zdrowej rywalizacji, dzięki czemu rozwijamy naszych najmłodszych nie tylko fizycznie ale i mentalnie. Uczestnik takich zajęć uczy się naturalnych zachowań w sporcie, radzenia sobie z porażką, wygraną, wyzwaniami, dyscypliną oraz ciężarem odpowiedzialności zbiorowej i indywidualnej. Naszym priorytetem jest aby Nasi podopieczni dorastali w przyjaznej, rodzinnej atmosferze oraz zapewnienie im wszystkiego co potrzebne do prawidłowego rozwoju.

https://www.facebook.com/IAF-Iwanowicka-Akademia-Futbolu-IAF-Cheerleaders-868174190237095

Zebrania dla rodziców inaugurujące rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędą się:

– dnia 02.09.2010r. o godz.: 17:00 w Oddziale w Sieciechowicach,

– dnia 03.09.2020r. o godz.: 17:00 w Przedszkolu w Iwanowicach.

      Prosimy o zabranie ze sobą maseczek ochronnych oraz o nieparkowanie  na placu przedszkolnym (dotyczy Oddziału w Iwanowicach). Jeżeli aura pozwoli, zebrania odbędą się na świeżym powietrzu.

Wszystkie dzieci rozpoczynają rok szkolny dnia 1 września 2020r.

Prosimy o wyposażenie dzieci w pantofle. Dzieci z najmłodszych grup  prosimy o wyposażenie w dodatkowe ubranie na zmianę.

Ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z „Procedurą bezpieczeństwa w przedszkolu”, rodzice nie będą wpuszczani do wewnątrz budynku. Wszystkie ważne informacje będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i cały personel

Samorządowego Przedszkola „Słoneczne”

w Iwanowicach oraz Oddziału w Sieciechowicach

składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców i wszystkim pozostałym rodzicom za wspieranie naszej placówki we wszystkich działaniach wychowawczo – opiekuńczych i organizacyjnych w ciągu całego roku.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za wspólną naukę, zabawę i pracę.

Dzieciom idącym do szkoły, życzymy dobrej zabawy i nauki oraz wspaniałego samopoczucia w nowym,

szkolnym środowisku.

Życzymy wszystkim udanych wakacji, dobrego wypoczynku

i wspaniałej słonecznej pogody!

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i cały personel

Samorządowego Przedszkola „Słoneczne”

w Iwanowicach Oddział w Sieciechowicach

składają serdeczne podziękowania Panu Danielowi Czopowi

za zasponsorowanie i wymianę oświetlenia w salach zajęć i pozostałych pomieszczeniach przedszkola.

Od dnia 25 maja 2020 r. swoją działalność wznawia Samorządowe Przedszkole „Słoneczne”
w Iwanowicach wraz z Oddziałem w Sieciechowicach na zasadach zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przygotowanych przez Dyrektora Procedurach Bezpieczeństwa, które w szczególności zakładają:
• Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe oraz te których domownicy nie przebywają na kwarantannie.
• Zgłoszenia dziecka należy dokonać do piątku 22 maja 2020 r. do godziny 10.00 mailowo: przedszkole@iwanowice.pl
• Dzieci będą przyjmowane według następujących kryteriów:

 1. Dzieci rodziców obojga czynnie pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia innej opieki
 2. Dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Kolejność zgłoszenia mailowego, w którym rodzic deklaruje obecność dziecka.
  • Rodzic w dniu 25 maja 2020 r. dostarcza formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami oraz deklaracją rodzica o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa.
  • Ogranicza się liczbę miejsc w Przedszkolu w Iwanowicach maksymalnie do 26 (3 grupy), natomiast w Przedszkolu w Sieciechowicach maksymalnie do 11 miejsc (2 grupy).
  • Przedszkole funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 17.00.
  • W czasie pobytu w przedszkolu zapewnione zostanie wyżywienie na następujących zasadach:
   Przedszkole Iwanowice: zapewniony zostaje catering 3-posiłokowy w kwocie 13,00 zł oraz 2-posiłkowy w kwocie 11,50 zł. Rodzic dziecka zgłoszonego, a nieobecnego ponosi pełne koszty wyżywienia.
   Przedszkole Sieciechowice: na dotychczasowych zasadach.
  • Niedopuszczalne jest, aby dziecko wnosiło na teren przedszkola własną żywność podobnie jak własne zabawki.
  • Pomiar temperatury będzie dokonywany przez upoważnionych przez Dyrektora pracowników za pisemną zgodą rodzica każdorazowo przy wejściu dziecka na teren przedszkola oraz
  w przypadku wystąpienia niepojących objawów chorobowych.
  • Dzieci w przedszkolu nie mają obowiązku przebywać w maseczkach czy rękawiczkach, jednak do przedszkola są doprowadzane z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
  • Sale oraz przedmioty będą na bieżąco dezynfekowane, a personel przedszkola został wyposażony w maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy oraz środki dezynfekujące.
  • W czasie epidemii nie będzie organizowany dowóz dzieci, aż do odwołania.

Procedura bezpieczeństwa, formularz zgłoszeniowy oraz deklaracja rodzica znajdują się w zakładce DOKUMENTY

UWAGA RODZICE!

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA „SŁONECZNE” W IWANOWICACH

ORAZ ODDZIAŁU W SIECIECHOWICACH ZOSTANIE OPUBLIKOWANA

DNIA 10 KWIETNIA 2020 ROKU

NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA W ZAKŁADCE „REKRUTACJA”.

Drodzy rodzice

Przesyłamy Wam pomysły jak spędzać twórczo i aktywnie czas z dziećmi, bo edukacja trwa nadal. Darzymy Was ogromnym zaufaniem i wiemy, że doskonale potraficie bawić się z dziećmi. Chcemy jednak wspierać Was i inspirować w działaniach, podpowiadać dodatkowo jak możecie spędzić czas wolny ze swoimi pociechami, by w jakimś stopniu pomóc w tej trudnej sytuacji. W trakcie przebywania dzieci w domu zachęcamy rodziców do skorzystania z propozycji zabaw dla rodziców i dzieci zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Zachęcamy, aby wspólnie spędzony czas wykorzystać na wspólne zajęcia pogłębiające więzi rodzinne i stymulujące rozwój dziecka.

Zapraszamy do czytania zakładki: ODDZIAŁY > Kącik Rodzica

Pozdrawiamy serdecznie, nauczycielki Samorządowego Przedszkola „Słoneczne”

W sprawie odpłatności za dofinansowanie za m-c marzec prosimy kontaktować się z sekretariatem Przedszkola:

Iwanowice: 669 419 500, Sieciechowice: 502 070 208

W związku z coraz większym zagrożeniem związanym z koronawirusem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola w dniach 23-30 marca 2020r. będzie można składać wyłącznie w systemie on-line na adres internetowy przedszkola: przedszkole@iwanowice.pl

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej przedszkola: przedszkole.iwanowice.pl (wejście na stronę przez pasek na górze). Wymagane załączniki ze względów bezpieczeństwa mogą być przedłożone do wglądu w późniejszym terminie.