OGŁOSZENIE

Organizacja pracy przedszkola w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz ferii zimowych.

 24 – 27.XII.2020r. – przerwa świąteczna

28 – 31.XII.2020r. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

04 – 15.I.2021r. – ferie zimowe (dyżur)

Bardzo prosimy rodziców o wpisanie na listę dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie ferii zimowych.

Ze względu na konieczność wykorzystania urlopów przez pracowników w czasie ferii, utworzona będzie tylko jedna grupa(25 dzieci).

Pierwszeństwo mają dzieci rodziców obydwojga pracujących.