Rekrutacja

WYNIKI

Listy dzieci zakwalifikowanych

i nie zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola” Słoneczne”

w Iwanowicach na rok szkolny 2024/2025 zostały wywieszone na tablicy

ogłoszeń w przedszkolu.

Bardzo prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych ,

o potwierdzenie woli przyjęcia kandydata

w postaci pisemnego oświadczenia w dniach

11.04.2024r. -22.04.2024r.

w sekretariacie przedszkola.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2024/2025 !!

DYREKCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA “SŁONECZNE”

W IWANOWICACH OGŁASZA ZAPISY DZIECI DO

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA “SŁONECZNE” W IWANOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

ZAPISY PROWADZONE BĘDĄ OD 6 MARCA DO 29 MARCA 2024 ROKU

ABY ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA NALEŻY WYPEŁNIĆ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

I ZŁOŻYĆ GO W ODPOWIEDNIM TERMINIE W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA W IWANOWICACH .

DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ W PRZEDSZKOLU W IWANOWICACH LUB DO POBRANIA

NA STRONIE INTERNETOWEJ www.przedszkole.iwanowice.pl

ZAPISÓW DOKONUJĄ RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA

“WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA” SKŁADAJĄ RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE TYLKO TYCH DZIECI, KTÓRE JESZCZE NIE UCZĘSZCZAJĄ DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA.

RODZICE DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA SKŁADAJĄ “DEKLARACJĘ O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO”, DOSTĘPNĄ W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA. DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 7 DNI POPRZEDZAJĄCYCH TERMIN ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO,

TJ. W DNIACH OD 26 LUTEGO 2024r. DO DNIA 5 MARCA 2024r. W PRZYPADKU NIE DOKONANIA TEJ FORMALNOŚCI DZIECKO NIE BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ W CZYNNOŚCIACH REKRUTACYJNYCH.

DYREKCJA PROSI ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

O TERMINOWE SKŁADANIE WNIOSKÓW I DEKLARACJI.

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DO PRZEDSZKOLA PRZYJMUJE SIĘ DZIECI ZAMIESZKAŁE NA OBSZARZE GMINY IWANOWICE.

W PRZYPADKU, GDY LICZBA DZIECI ZGŁOSZONYCH PRZEKROCZY LICZBĘ WOLNYCH MIEJSC, POWOŁANA ZOSTANIE KOMISJA REKRUTACYJNA, KTÓRA DOKONA CZYNNOŚCI REKRUTACYJNYCH.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

DO PRZEDSZKOLA ZOSTANIE OPUBLIKOWANA

DNIA 10 KWIETNIA 2024 ROKU

W WIDOCZNYM MIEJSCU W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA

Załączniki