Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe 2021

Sprawozdanie finansowe 2020

Sprawozdanie Finansowe 2019

Sprawozdanie Finansowe 2018

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. sprawozdanie finansowe szkoły zostało umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Iwanowice w poniższym linku :

https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,m,321882,2018.html