Dnia 23 października odbyła się uroczystość Pasowania na przedszkolaka. Dzieci zaprezentowały inscenizację słowno-muzyczną pt. „ U nas w przedszkolu codziennie jest wesoło”. Po krótkich występach dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, następnie  p. dyrektor Ewa Doniec-Kolanowska pasowała dzieci na słonecznych przedszkolaków. Po uroczystości wszyscy goście wzięli udział w poczęstunku przygotowanym przez Radę Rodziców. Zapraszamy do fotorelacji w zakładce Oddziały/ Galeria