Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Data publikacji: 03.02.2020 r.

OGŁOSZENIE!

           DYREKCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA “SŁONECZNE”

W IWANOWICACH OGŁASZA ZAPISY DZIECI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA  “SŁONECZNE” W IWANOWICACH ORAZ ODDZIAŁU W SIECIECHOWICACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZAPISY PROWADZONE BĘDĄ OD 3 MARCA

DO 30 MARCA 2020 ROKU

          ABY ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA NALEŻY POBRAĆ NA JEGO STRONIE INTERNETOWEJ (przedszkole.iwanowice.pl) LUB W JEDNYM Z PRZEDSZKOLI “WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA”, WYPEŁNIĆ GO, ORAZ ZŁOŻYĆ W  WYZNACZONYM TERMINIE W PRZEDSZKOLU.

ZAPISÓW DOKONUJĄ RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA

“WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA” SKŁADAJĄ RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE TYLKO TYCH DZIECI, KTÓRE JESZCZE NIE UCZĘSZCZAJĄ DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA.

     RODZICE DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA SKŁADAJĄ “DEKLARACJĘ O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO”, DOSTĘPNĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB U DYREKTORA PRZEDSZKOLA. DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 7 DNI POPRZEDZAJĄCYCH TERMIN ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, TJ. W DNIACH OD 24 LUTEGO 2020r. DO DNIA 2 MARCA 2020r. W PRZYPADKU NIE DOKONANIA TEJ FORMALNOŚCI DZIECKO NIE BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ W CZYNNOŚCIACH REKRUTACYJNYCH.

   DYREKCJA PROSI ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

O TERMINOWE SKŁADANIE WNIOSKÓW I DEKLARACJI.

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DO PRZEDSZKOLA PRZYJMUJE SIĘ DZIECI ZAMIESZKAŁE NA OBSZARZE GMINY IWANOWICE.

W PRZYPADKU, GDY LICZBA DZIECI ZGŁOSZONYCH PRZEKROCZY LICZBĘ WOLNYCH MIEJSC, POWOŁANA ZOSTANIE KOMISJA REKRUTACYJNA, KTÓRA DOKONA  CZYNNOŚCI REKRUTACYJNYCH.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZOSTANIE OPUBLIKOWANA

DNIA 10 KWIETNIA 2020 ROKU

W WIDOCZNYM MIEJSCU W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA

i

Powiązane wpisy