Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola „Słoneczne” w Iwanowicach wraz z oddziałem w Sieciechowicach.

Data publikacji: 19.05.2020 r.

Od dnia 25 maja 2020 r. swoją działalność wznawia Samorządowe Przedszkole „Słoneczne”
w Iwanowicach wraz z Oddziałem w Sieciechowicach na zasadach zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przygotowanych przez Dyrektora Procedurach Bezpieczeństwa, które w szczególności zakładają:
• Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe oraz te których domownicy nie przebywają na kwarantannie.
• Zgłoszenia dziecka należy dokonać do piątku 22 maja 2020 r. do godziny 10.00 mailowo: przedszkole@iwanowice.pl
• Dzieci będą przyjmowane według następujących kryteriów:

 1. Dzieci rodziców obojga czynnie pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia innej opieki
 2. Dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Kolejność zgłoszenia mailowego, w którym rodzic deklaruje obecność dziecka.
  • Rodzic w dniu 25 maja 2020 r. dostarcza formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami oraz deklaracją rodzica o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa.
  • Ogranicza się liczbę miejsc w Przedszkolu w Iwanowicach maksymalnie do 26 (3 grupy), natomiast w Przedszkolu w Sieciechowicach maksymalnie do 11 miejsc (2 grupy).
  • Przedszkole funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 17.00.
  • W czasie pobytu w przedszkolu zapewnione zostanie wyżywienie na następujących zasadach:
   Przedszkole Iwanowice: zapewniony zostaje catering 3-posiłokowy w kwocie 13,00 zł oraz 2-posiłkowy w kwocie 11,50 zł. Rodzic dziecka zgłoszonego, a nieobecnego ponosi pełne koszty wyżywienia.
   Przedszkole Sieciechowice: na dotychczasowych zasadach.
  • Niedopuszczalne jest, aby dziecko wnosiło na teren przedszkola własną żywność podobnie jak własne zabawki.
  • Pomiar temperatury będzie dokonywany przez upoważnionych przez Dyrektora pracowników za pisemną zgodą rodzica każdorazowo przy wejściu dziecka na teren przedszkola oraz
  w przypadku wystąpienia niepojących objawów chorobowych.
  • Dzieci w przedszkolu nie mają obowiązku przebywać w maseczkach czy rękawiczkach, jednak do przedszkola są doprowadzane z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
  • Sale oraz przedmioty będą na bieżąco dezynfekowane, a personel przedszkola został wyposażony w maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy oraz środki dezynfekujące.
  • W czasie epidemii nie będzie organizowany dowóz dzieci, aż do odwołania.

Procedura bezpieczeństwa, formularz zgłoszeniowy oraz deklaracja rodzica znajdują się w zakładce DOKUMENTY

i

Powiązane wpisy

Zebranie z rodzicami.

Odział w Iwanowicach Dnia 05.09.2023r.(tj. wtorek) o godzinie 17:00 odbędzie się pierwsze organizacyjne zebranie z rodzicami. Oddział w...

czytaj dalej