Dyrektor, Grono Pedagogiczne i cały personel

Samorządowego Przedszkola “Słoneczne”

w Iwanowicach Oddział w Sieciechowicach

składają serdeczne podziękowania Panu Danielowi Czopowi

za zasponsorowanie i wymianę oświetlenia w salach zajęć i pozostałych pomieszczeniach przedszkola.